ISO 27001:2017 certificering

Skab tillid til jeres IT-ledelsessystem

Tillid til ledelses- og kvalitetsstyringssystemer i en verden af komplekse  ydelser, markeder, processer og krav, er vigtigere end nogensinde. Datasikkerhed og it-sikkerhed generelt, er i lige så høj grad et konkurrenceparameter, som et, for visse brancher, regulatorisk krav. 

REVI-CERT står klar til at hjælpe, hvis I har behov for uvildig kvalitetskontrol, der dokumenterer, at jeres ledelsessystem for informationssikkerhed opfylder national lovgivning og efterlever internationale standarder.

REVI-CERT er i akkrediteringsproces mod at blive den, for nuværende, eneste virksomhed i Danmark akkrediteret af de danske myndigheder til at certificere ledelesssystemer for informationssikkerhed i henhold til den internationale ISO 27001-standard.

Med en ISO 27001-certificering af jeres ledelsessystem dokumenterer I professionalisme overfor kunder, myndigheder, investorer, leverandører og samarbejdspartnere. 

I demonstrerer samtidig, at I tager IT-sikkerhed og beskyttelse af data alvorligt.

ISO 27001-certificeringen verificerer, at I arbejder i henhold til fast tilrettelagte procedure, og at der i ledelsen er gennemsigtighed og overensstemmelse mellem strategi, prioritering og handlinger indenfor informationssikkerhed. 

REVI-CERT er specialiseret i at certificere informationssikkerhedsledelsessystemer efter ISO 27001-standarden og er i proces med at blive akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond. Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet har udpeget DANAK som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark.