Behandling af anke og klage

Anker og klager over virksomheder eller personer, der har certifikater hos REVI-CERT, kan fremsættes skriftligt til info@nullrevi-cert.dk eller via denne formular

Anker og klager behandles ens.

REVI-CERTs direktør bliver forelagt anken henholdsvis klagen. Direktøren undersøger herefter, om anken eller klagen vedrører REVI-CERTs certificeringsaktivitet. Den, som har indgivet anken eller klagen, får en bekræftelse på, at anken eller klagen er modtaget, og om den vedrører REVI-CERTs certificeringsaktivitet.

Hvis anken eller klagen vedrører REVI-CERTs certificeringsaktivitet, udpeger direktøren en person hos REVI-CERT, som forestår behandling af anken eller klagen. Personen må ikke være involveret i den aktuelle certificering.

Om nødvendigt kan der tages kontakt til den, som har indgivet anken eller klagen, med henblik på at opnå en fælles forståelse af sagen. Der kan også gives en orientering om sagens forløb.

Såfremt der indgås aftaler, bliver disse aftaler bekræftet skriftligt.

En berettiget klage over en virksomhed eller person, der oppebærer et certifikat, vil få klagen forelagt.

Såfremt en anke eller klage afvises, eller kun delvist imødekommes, informeres klageren om, at klager vedrørende REVI-CERTs opfyldelse af akkrediteringskrav kan indgives til DANAK.

Når anken eller klagen er behandlet, vil den, som har indgivet anke eller klage, blive informeret om resultatet.