Certificerede kunder

Nedenfor er i alfabetisk rækkefølge en liste over de virksomheder og organisationer, som REVI-CERT har certificeret i henhold til ISO 27001-standarden.

Certificeringsnr.:
201901

Virksomhed:
any.cloud A/S
Islands Brygge 41
DK-2300 København S
Tlf.: +45 70 20 40 66

Standarder:
ISO/IEC 27001:2013

Omfang:
any.clouds organisation og services i Danmark

Gyldighed fra/til:
9. december 2019
9. december 2022

Læs mere 

Hvorfor vælge

   REVI-CERT?

Som den eneste virksomhed i Danmark er REVI-CERT i proces med at blive akkrediteret af DANAK til at certificere ledelsessystemer i henhold til den internationale ISO 27001-standard.

Vi er specialister i denne standard. Vi vil være dem, offentlige og private virksomheder går til, når der skal være kompromisløst styr på ledelsessystemer for informationssikkerhed.

Men der er flere grunde til at vælge REVI-CERT.

Vores konsulenter har årelang, relevant og veldokumenteret erfaring med ISO27001 og ISO27002 mfl. De fleste af vores konsulenter har deres rødder i IT-branchen og kan derfor relatere med den tyngde, som et dybt og personligt kendskab til branchen giver.

Hos os gør vi en dyd ud af, at behandle alle pænt. Alle kunder er lige vigtige. Som kunde hos REVI-CERT kan I forvente gennemsigtighed, ærlig kommunikation og kundeservice i særklasse.

Ufravigelighed

   som nøgleord

Organisationen bag ISO-certificering (International Organization for Standardization) stiller skrappe krav til konsulenters beskaffenhed. Både hvad angår deres habilitet og kompetence.

Det gør vi også. Vi er ufravigelige i vores krav til indsigt og faglig kompetence for de personer, som arbejder med ISO 27001-certificering af virksomheder og organisationer.

ISO-certificering stiller også skrappe betingelser for sammensætningen af det hold af konsulenter, som tager sig af opgaven, herunder fordelingen af konsulenter med junior- og senior-erfaring.

Vi er ligeså ufravigelige når det kommer til kravene om, at personerne bag bedømmelsen skal være 100 procent uafhængige og uden nogen personlige interesser i virksomheden/organisationen, de er auditor for.

Det ligger implicit i at være akkrediteret til at kunne certificere, at vi skal have procedurer på plads, der sikrer konsulenternes objektivitet og uafhængighed.

Kontakt os